Utrip kraja


Taborniki: ČETA ŠKALE – DIVJI VOLK – PODČETA PLEŠIVEC

thumb_taborniki-orientiring1Na pobudo otrok in staršev iz Plešivca ter ob strokovni podpori, spodbudi in okriljem Čete Škale – Divji volk ter Sandija Glinška, se je 2001 ustanovila v Plešivcu taborniška  podčeta, ki deluje še danes.

Sprva smo vodnike »uvažali« iz Škal. Pri nas so pridno delovali: Aleš Avberšek, Sabina Oblak, Matej Glinšek, Jani Pesjak in Tina Ževart. Že kar prvo leto delovanja smo, z vodniško šolo Boštjana Jana, pridobili tri domače vodnice, kasneje pa še pet nadobudnih mladih ljudi z isto vlogo.
Mentorica taborniške podčete je dolga leta Franka Klančnik, v letu 2019 pa je mentorstvo prevzela Špela Letonje.

Pri tabornikih se ti odpre nov svet. Svet raziskovanja narave, taborniških dejavnosti kot so:  taborniška tekmovanja, čajanke, zimovanja, taborniški pikniki, čistilne akcije in ustvarja odnos in spoštovanje do narave in soljudi.

Najlepše v taborniški skupini pa je druženje, druženje med »ta malimi« in »ta velikimi« v kraju, ki nudi dolgoročna povezovanja in nova prijateljstva sedanjim tabornikom kasneje krajanom.