Tradicionalne prireditve

Obisk svetih treh kraljev in klobasarija

V začetku meseca januarja krajane Plešivca obiščejo Sveti trije kralji, ki nam zaželijo srečno novo leto obenem pa nas povabijo na klobasarijo. Klobasarijo organizirajo dva tedna kasneje, kjer se poveselimo ob dobrotah in glasbi.

Pokop pusta

V času pusta KD Ivan Cankar Plešivec pripravi pustno masko (»voz«) s katero se udeleži Pustovanja v Šoštanju. Z vozom obiščejo tudi krajane, katere povabijo na pokop pusta, ki je na pepelnično sredo. Po pokopu za obiskovalce pripravijo tudi malico, kot se za pravo sedmino tudi spodobi.

Materinski dan

V mesecu marcu praznujemo dva praznika namenjena vsem ženam in mamicam. V ta namen v KS Plešivec pripravimo prireditev, na kateri se predstavijo šolarji Podružnične šole Plešivec, pevci MPZ KD Ivan Cankar Plešivec ter mladi harmonikarji. Obenem pa se pripravi tudi razstava ( npr.: razstava fotografij »Krajani Plešivca skozi čas«, »Generacije naše šole«, razstava velikonočnih izdelkov, ipd.). Po uradnem delu sledi za vse obiskovalce tudi pogostitev.

Krajevni praznik

Septembra v KS Plešivec praznujemo krajevni praznik. Svoji namembnosti predamo novosti, ki so bile končane v preteklem letu, na igrišču ob šoli pa pripravimo kulturni program. Ob nastopih šolarjev, pevcev in harmonikarjev pa poteka tudi tekmovanje med zaselki v kuhanju lonca.

Komemoracija ob dnevu spomina na mrtve

Konec oktobra pripravi Krajevna organizacija borcev za vrednote NOB v sodelovanju s šolarji POŠ Plešivec komemoracijo. Zberemo se na pokopališču, kjer se z recitacijami otrok spomnimo in poklonimo vsem padlim borcem.

Miklavžev sejem

V začetku meseca decembra nas obišče prvi dobri mož Miklavž. V ta namen v kraju organiziramo Miklavžev sejem, na katerem se predstavijo s svojimi izdelki in pridelki prebivalci Plešivca in sosednjih krajev. Sejem pa obišče tudi Miklavž.

Srečanje harmonikarjev

Zadnji vikend v letu je namenjen srečanju harmonikarjev, ki ga od leta organizira KD Ivan Cankar Plešivec. Nastopajo harmonikarji iz Plešivca in okolice, šolarji POŠ ter MPZ Plešivec. Po uradnem delu, pa sledi še druženje obiskovalcev ob narodno-zabavnih zvokih.

Obisk Dedka Mraza

KS Plešivec v sodelovanju z Medobčinsko zvezo prijateljev mladine Velenje v decembru pripravi tudi obisk Dedka Mraza za otroke. Poleg daril, ki jih Dedek Mraz prinese, osreči otroke tudi z gledališko predstavo.