Taborniki v Plešivcu

Taborniki: ČETA ŠKALE – DIVJI VOLK – PODČETA PLEŠIVEC

Na pobudo otrok in staršev iz Plešivca ter ob strokovni podpori, spodbudi in okriljem Čete Škale – Divji volk ter Sandija Glinška, se je 2001 ustanovila v Plešivcu taborniška  podčeta.

Sprva smo vodnike »uvažali« iz Škal. Pri nas so pridno delovali: Aleš Avberšek, Sabina Oblak, Matej Glinšek, Jani Pesjak in Tina Ževart. Že kar prvo leto delovanja smo, z vodniško šolo Boštjana Jana, pridobili tri domače vodnice, kasneje pa še pet nadobudnih mladih ljudi z isto vlogo. 
Mentorica taborniške podčete je vseskozi do septembra 2019 bila Franka Klančnik. S šolskim letom 2019/2020 je mentorstvo nad taborniško podčeto Plešivec prevzela vodnica Špela Letonje.

Pri tabornikih se ti odpre nov svet. Svet raziskovanja narave, taborniških dejavnosti kot so:  taborniška tekmovanja, čajanke, zimovanja, taborniški pikniki, taborjenje v Ribnem in razne delovne ter dobrodelne akcije ustvarjajo odnos in spoštovanje do narave in soljudi.

Najlepše v taborniški skupini pa je druženje, druženje med »ta malimi« in »ta velikimi« v kraju, ki nudi dolgoročna povezovanja in nova prijateljstva sedanjim tabornikom kasneje krajanom.

Taborniki se v Plešivcu srečujejo vsak šolski petek, ob 17. uri, na večnamenskem športnem igrišču ob šoli oziroma ob slabem vremenu v šoli.