ŠKUD

11794302_935012526565553_7395415248009774303_o

Glavni cilj društva je povezovanje med prebivalci KS Kavče, pa tudi aktivnosti in povezovanje na širšem področju. Želimo čim bolj množično članstvo, vsak član pa se lahko odloči za delovanje na enem ali več področjih - sekcijah.

S kulturnega in športnega področja bomo segli tudi na ostala področja in dejavnosti, ki lahko poživijo našo lokalno skupnost in naš kraj naredijo prijaznejši za domačine. Pri tem predvidevamo tesno sodelovanje s KS in ostalimi društvi in neformalnimi skupinami prebivalcev. Delovali bomo nepolitično in nestrankarsko.

Dobrodošel je vsakdo, ki bi rad s svojo idejo pomagal sooblikovati program in je pripravljen poprijeti za delo pri informiranju, na področju športa, kulture, urejanja okolja, promocije naše vasi, iskanju in ohranjanju etnoloških, naravnih in zgodovinskih posebnosti.

Ker smo društvo ustanovili sorazmerno mladi ljudje, je eden od namenov društva dodati mladim nekoliko energije, oz. jim omogočiti izživeti tisto energijo, ki jo imajo v sebi. Vsekakor pa je del programa namenjen tudi starejšim, tako da za članstvo in delo ni starostnih omejitev.

Poleg  akcij bomo organizirali redna družabna srečanja članstva vsaj dvakrat letno, saj bi radi, da bi člani res postali pravi prijatelji, ker bo le tako mogoče izpeljati številne naloge in doseči zastavljene cilje!

Osnovne dejavnosti društva so razvidne že iz samega imena, delovali pa bomo kot celotno društvo, po sekcijah, v študijskih krožkih, v klubih, neformalnih skupinah in kot posamezniki. Z delom bomo dopolnjevali svoje znanje, doprinesli k ugledu našega kraja in utrjevali medsebojno poznavanje in medgeneracijske odnose.

Metka Grabner, predsednica društva

Hitri kontakt

Krajevna skupnost Kavče
Kavče 15, 3320 Velenje
kavce(at)ks-velenje.si