• FILE_783415-3B63E8-659A65-611865-16540F-D60FC5.jpg

    MESTNA ČETRT LEVI BREG - ZAHOD

    DOBRODOŠLI NA STRANI!

  • FILE_F71D9A-F3EED4-4DA7F4-18FAC3-10F2FB-776826.jpg

    MESTNA ČETRT LEVI BREG - ZAHOD

    DOBRODOŠLI NA STRANI!

Mestna četrt Levi breg zahod

Predsednik:

Robert Podpečan
 
Člani sveta krajevne skupnosti:
Darinka BARLE
Iztok ČURČI
Karmen GRABANT
Nataša KOTNIK
Franc KRAJNC
Andrija MARUŠIČ
Rafael REDNAK
Jožica ZAJC 

Kratka predstavitev

Mestna četrt leži na območju levega brega reke Pake, ki zajema veliko pomembnih objektov in kulturnih znamenitosti. Mednje sodijo na novo obnovljen HOTEL PAKA, ki poleg vseh drugih storitev nudi tudi sodobno kino-dvorano in prijetno kavarno. Tu je še TITOV TRG, zgradba Mestne občine Velenje, upravna enota, glavna banka,kulturni center Ivan Napotnik, knjižnica,otroško igrišče, poslovna zgradbe in veliko trgovskih prostorov. Prireditve v naši mestni četrti organizirali leta 1998. To so bile skupne družabne igre na nivoju drugih krajevnih skupnostih oz. mestnih četrti. Tekmovanja so potekala v streljanju, šahu, pikadu…. Organizirano imamo tudi društvo prijateljev mladine, ki organizirajo dopoldansko varstvo mlajših otrok med počitnicami (zaposleni so z raznimi krožki in drugimi aktivnostmi). Pomagamo tudi pri projektu LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV v naši mestu. Pomagamo (kolikor nam dopuščajo finance) določenim društvom, kot so Zveza borcev in Rdeči križ, ter obdarjamo občane ob 90 -letnici. 
Ponosni smo na mestno četrt v kateri živimo in bomo tudi v bodoče skrbeli za naše občane in našo skupno okolje.

Robert Podpečan, Predsednik MČ Levi breg zahod