• FILE_ABD8C7-338330-73D538-6BC249-3980D2-B274F0.jpg

  VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE

 • FILE_D18813-9F3CCF-C5108A-AFAA82-512D95-F90A0A.jpg

  IN SREČNO

 • FILE_73DF6C-DE410D-161CFD-81016A-B13FC4-DD7BBD.jpg

  NOVO LETO

 • FILE_B76B11-8808A8-EE323D-03271B-900C0C-CB184B.jpg

  2019

 • FILE_D0ACBE-E68D81-C4FCC2-AB8958-AF56FA-377BBF.jpg

Krajevna skupnost Bevče

Krajani tega prostora, stisnjenega skoraj na rob Mestne občine Velenje, ki se nezmotljivo in s ponosom prepoznavamo kot Bevčani, smo v minulih desetletjih okusili tako gorje kot slast posledic razvoja našega kraja. Čeprav smo bili res bolj na okopih prizadevanj za uresničitev širših interesov, smo vedno znova našli dovolj moči za drobne korake pri nadgradnji povprečne podobe življenja na slovenskem podeželju. Je že res, da smo mnogi debelejši kos kruha z delom zaslužili v industrijskem središču Šaleške doline, res pa je tudi, da se nikoli nismo odrekli sicer pomembni dejavnosti za svoj obstoj: delu na zemlji in z njo.      Vlado Videmšek

Izvoljeni krajani v svet KS Bevče 2018-2022
 

Bogomir TREBIČNIK - predsednik
Irena KLOSTERNIK

Mateja SKUTNIK
Tilen GORIČANEC

Mojca REDNJAK - tajnica
Anton PODPEČAN - podpredsednik
Zvezdan JEKIĆ

Seznam ulic

V Bevčah imamo nekaj cest in ulic, ki pa so poienovane enotno, npr. Bevče 24 a !

Krajevna skupnost Bevče je bila ustanovljena leta 1974. Bevče so majhna krajevna skupnost z malo več kot 372 prebivalci, po površini pa meri 209 ha. Sosednje krajevne skupnosti so Vinska gora, Gorica, Šalek, Šentilj, Staro Velenje in Paka pri Velenju. Krajevni praznik praznujemo 25. junija. Bevče so zelo lepa vasica, za nas Bevčane najlepša, kjer živimo prijazni ljudje, ki se še vedno zelo radi družimo in smo še vedno pripravljeni veliko narediti, da bo v kraju življenje še lepše in bolj kakovostno.

Bogomir Trebičnik, Predsednik KS Bevče