• FILE_442FC3-4162BA-ABAE73-B2E09D-50A609-39509E.jpg

    MČ Desni breg

Mestna četrt Desni breg

Uradne ure: vsako sredo
                     od 17. do 19. ure
                     Kersnikova 1. Velenje 

1. Jelka SEVER ČASL- predsednica
2. Marijan NIKOLIĆ- podpredsednik
3.Danica LEDINEK- članica
4.Milan ŠTRIGL- član
5. Žan TAJNIK- član
6. Stanislav VERTAČNIK- član
7. Hedvika VIDEMŠEK- članica
8. Almira STRNIŠA- članica
9. Drago ZRNIĆ- članV sredo, dne 12.12.2018 so bili na konstitutivni seji Sveta Mestne četrti desni breg Velenje potrjeni 
mandati na volitvah
dne 18.novembra 2018 izvoljenim članom v Svet mestne četrti.Tako Svet Mestne četrti Desni breg od 12.decembra 2018 
deluje v sestavi ob sliki.


Leto 2018 se izteka, za nami je uspešno 4 letno obdobje, v katerem smo v Mestni četrti desni
breg zaključili veliko pomembnih projektov in uresničili kar nekaj zastavljenih ciljev.
V mestni četrti delujemo skupaj z Rdečim križem, Društvom upokojencev, Zvezo združenj borcev NOB
desni breg, Društvom izgnancev in Šaleškim koronarnim klubom.
Vsako leto smo sodelovali pri izvedbi srečanja za upokojence, pomagali pri obdarovanju starejših
občanov v naši MČ, skupaj z Društvom upokojencev obiskali varovance v domu za varstvo odraslih in
sodelovali pri aktivnostih Zveze združenj borcev, ki obiskujejo svoje bolne in ostarele člane po domovih
ter podpiramo tudi nekatera kulturno umetniška društva, ki delujejo na našem področju.
Vsako pomlad smo izvedli očiščevalno akcijo in ob tem ponovno ugotovili, da je naša MČ relativno čista
in zgledno urejena.. Naši meščani tudi zelo uspešno sodejujejo s Turističnim društvom Velenje v akciji
zasaditve balkonov in ureditve okolice stanovanjskih blokov.
Sodelovali smo tudi pri športnih srečanjih krajevnih skupnosti in mestnih četrti.
Večje pridobitve v infrastrukturi
-V letu 2016 je bila izvedena prepotrebna rekonstrukcija dela Jenkove ceste (od mosta reke Pake do
križišča s Tomšičevo cesto)
-V Letu 2017 smo bili še posebej ponosni na sanacijo Šlandrove ceste, ki sedaj zagotavlja varnost
pešcev, še posebej otrokom, ki po tej poti hodijo v šolo.
-Izvedena je bila prepotrebna sanacija ulične razsvetljave na Šercerjevi cesti in na novo urejena
razsvetljava med Vojkovo cesto in samskim domom.
- Na Kersnikovi cesti je bila opravljena sanacija toplovodne napeljave.
-Veseli smo povečanja varnosti prometa Tomšičeve ceste z osvetlitvijo vseh prehodov za pešce, ki so
obarvani modro, kar ponoči še posebej dobro označuje prehode. Opravljena je bila tudi zamenjava strehe
na avtobusnem postajališču..
-Ponosni smo na izgradnjo športnega parka *PUMP TRACK* na delu zelenice med Šolskim centrom in
Glasbeno šolo. Park omogoča mladini in otrokom sproščujočo rekreacijo.
-Izvedena je tudi dolgo pričakovana prenova Bračičeve, Zidanškove in Jurčičeve ceste.
-Veseli smo tudi rekonstrukcije kolesarske poti in pločnika na Kidričevi cesti ter obnove dela cestišča in
parkirnih prostorov na Jenkovi cesti.
-veseli smo pričetka gradnje varovanih stanovanj za starejše oziroma invalidne osebe.
Ostali pomembnejši dogodki
Ponosni smo, da smo predali v uporabo meščanom in meščankam naše Mestne četrti zunanji
defribrillator, ki je nameščen na pročelju trgovine Tržnica. Sredstva so bila zbrana z donacijami naših
meščanov, podjetij in organizacij, ki delujejo na našem področju.
Izvedli smo javno predstavitev delovanja društva HOSPIC. Njihova dejavnost je pomoč svojcem ob smrti
bližnjega.
Izvedli smo javno predavanje dr. Aleksandre Žuber na temo aktivnega staranja. Predavanje je bilo zelo
dobro sprejeto, saj je naša mestna četrt po starostni strukturi najstarejša četrt v naši občini.

Jelka Sever-Časl, Predsednica MČ Desni breg