>

Mestna četrt Desni breg

Leto 2018 se izteka, za nami je uspešno 4 letno obdobje, v katerem smo v Mestni četrti desni breg zaključili veliko pomembnih projektov in uresničili kar nekaj zastavljenih ciljev.

V mestni četrti delujemo skupaj z Rdečim križem, Društvom upokojencev, Zvezo združenj borcev NOB desni breg, Društvom izgnancev in Šaleškim koronarnim klubom. Vsako leto smo sodelovali pri izvedbi srečanja za upokojence, pomagali pri obdarovanju starejših občanov v naši MČ, skupaj z Društvom upokojencev obiskali varovance v domu za varstvo odraslih in sodelovali pri aktivnostih Zveze združenj borcev, ki obiskujejo svoje bolne in ostarele člane po domovih ter podpiramo tudi nekatera kulturno umetniška društva, ki delujejo na našem področju.

Vsako pomlad smo izvedli očiščevalno akcijo in ob tem ponovno ugotovili, da je naša MČ relativno čista in zgledno urejena.. Naši meščani tudi zelo uspešno sodejujejo s Turističnim društvom Velenje v akciji zasaditve balkonov in ureditve okolice stanovanjskih blokov. Sodelovali smo tudi pri športnih srečanjih krajevnih skupnosti in mestnih četrti.

Jelka Sever Časl,
Predsednica MČ Desni breg

logo

Mestna četrt Desni breg
Kersnikova 1, 3320 Velenje
E-naslov: desnibreg@ks-velenje.si

Uradne ure:
vsako sredo od 17. do 19. ure, Kersnikova 1, Velenje

Izvoljeni krajani v svet MČ Desni breg 2018-2022

Jelka SEVER ČASL- predsednica, Marijan NIKOLIĆ- podpredsednik, Danica LEDINEK- članica, Milan ŠTRIGL- član, Žan TAJNIK- član, Stanislav VERTAČNIK- član, Hedvika VIDEMŠEK- članica, Almira STRNIŠA- članica, Drago ZRNIĆ- član

Novice in objave

Oprostite, v tej skupini ni Novic.