>

Mestna četrt Desni breg

O nas

Svet Mestne četrti desni breg že vsa leta deluje v smislu napredka in si prizadeva za izboljšanje pogojev bivanja in življenja vseh, ki na tem področju živijo. Naša mestna četrt je ena najstarejših v mestu, zato si še posebej prizadevamo za izboljšanje dotrajane infrastrukture. Delujemo skupaj z Rdečim križem, društvom upokojencev, Zvezo združenj borcev NOB desni breg, Društvom izgnancev in Šaleškim koronarnim klubom. Za obveščanje preko spletne strani in oglasne table smo se odločili v želji, da se predstavimo tako meščankam in meščanom naše mestne četrti, kot širši lokalni skupnosti .Vodi nas želja, da predstavimo vlogo in pomen mestne četrti skozi bogato zgodovino, da opozorimo na značilnosti tega dela mesta ter približamo delo Sveta meščankam in meščanom. Prepričani smo, da bosta spletna stran Mestne četrti desni breg in oglasna tabla pripomogli k učinkovitejšemu delu Sveta MČ. K sodelovanju vabimo vse, ki želite s svojim prispevkom izboljšati pogoje za bivanje in življenje v naši mestni četrti.

Pokličite nas ali nas obiščite v času uradnih ur, saj skupaj zmoremo več.

Vabilo:

Vabimo vas, da se udeležite zdravstveno izobraževalnega predavanja na temo zdravega načina življenja in premagovanja zdravstvenih težav v tretjem življenskem obdobju

Z vami bo delila svoje znanje in izkušnje Aleksandra Žuber dr.med. v sredo, dne 15.11.2023 ob 17.uri, v prostorih Mestne četrti Desni breg, Kersnikova 1 (stolpnica v kateri je A banka), Velenje.

Veselimo se srečanja z vami!

logo

Mestna četrt Desni breg
Kersnikova 1, 3320 Velenje
E-naslov:  desni.breg@telemach.net

Uradne ure:

Na sedežu Mestne četrti, vsako prvo sredo v mesecu od 18. do 19. ure (kolikor pade dežurstvo na dan praznika, se le-to prestavi na prvo naslednjo sredo).
https://goo.gl/maps/DyuiQTw3Zu2Evh2YA

Izvoljeni člani v svet MČ Desni breg 2023-2026

Jelka SEVER ČASL- predsednica, Marijan NIKOLIĆ - podpredsednik, Samo MERNIK - član, Lia GORŠEK - članica, Boris JELENKO - član, Marija MAZEJ - članica, Stanislav VERTAČNIK - član, Drago ZRNIĆ - član, Karmen VALENČAK - članica.
Jelka Sever Časl,
Predsednica MČ Desni breg
tel: 040 740 754 ali Email:  jelka.casl@gmail.comdesni.breg@telemach.net

Novice in objave