> > >

Mestna četrt Levi breg VZHOD s sedežem na Kardeljevem trgu 7, Velenje je najmlajša skupnost krajanov/občanov v Mestni občini Velenje. Prebivalcev ima cca 4.000 in jo sestavlja Kardeljeva ploščad in Stantetova ulica. Svet MČ LB VZHOD ima 7 članov. Praznik MČ LB VZHOD  je 20. septembra.

Predsednik Sveta MČ Levi breg vzhod
Zofija Šuligoj

V mesecu maju in juniju bo Zavod za turizem Šaleške doline organiziral številna izobraževanja, s katerimi želimo ublažiti negativne posledice epidemije v lokalnem okolju. V okviru operacije Šaleška dolina 4.0 pripravljajo zanimiva predavanja in delavnice, ki bodo udeležencem omogočila nova znanja in dala dodaten zagon pri ponovnem odpiranju gostinsko-turističnih storitev. Zainteresirane pozivamo, da prijavo posredujejo na e-naslov turizem@velenje.si oz. pokličejo na telefonsko številko 03 896 17 15, kjer lahko dobijo tudi dodatne informacije. Nadaljuj z branjem

Hitri kontakt

MČ Levi breg vzhod
03/ 586 89 99
levibregv(at)ks-velenje.si