Društvo REVIVAS Škale

Logo RevivasREVIVAS - društvo za oživitev in promocijo vasi Škale (skrajšano: Društvo REVIVAS Škale)
Naslov: Škale 85 b, 3320 Velenje
Odgovorna oseba: predsednica Verica Pogačar
Elektronski naslov:  info@revivas-skale.si
Telefonska številka: 041 394 660
Spletna stran:  http://www.revivas-skale.si/

REVIVAS - društvo za oživitev in promocijo vasi Škale je bilo ustanovljeno februarja leta 2009 z namenom, da ohranja dediščino, spodbuja razvoj vasi ter pospešuje turizem v kraju. Pretežni del dejavnosti društva se opira na kulturno dediščino kraja, šege in navade ter tradicionalne domače obrti. Organizirajo različne delavnice in etnološke prireditve, pa tudi sejme na podeželju, v katere vključujejo predvsem lokalne ponudnike. S priložnostnimi razstavami v domačem kraju in izven njega se trudijo obeležiti kak poseben dogodek, predstaviti svoje delo ter promovirati ponudnike in celotno krajevno skupnost. Društvo aktivno sodeluje pri dogodkih v organizaciji KS, pa tudi na prireditvah in srečanjih Turistične zveze Velenje in Turistične zveze Slovenije, katerih član je od leta 2013.

Specifično usodo vasi, v minulem stoletju hudo prizadete zaradi izkopavanja premoga, skuša društvo skozi različne oblike (razstave, zapisi spominov ipd.) predstaviti sedanjim rodovom, priseljenim prebivalcem doline in obiskovalcem od blizu in daleč.

V letu 2012 je društvo REVIVAS Škale poleg rednih aktivnosti uspešno zaključilo dva obsežna in doslej največja projekta.
Zbornik Škalske zgodbe, ki je izšel konec maja 2012, je bil končni rezultat projekta Ohranitev lokalne dediščine Škal - zbornik Škalske zgodbe. Strokovno pomoč pri izvedbi projekta je članom društva nudil  etnolog dr. Jože Hudales, gradiva za zbornik pa je prispevalo preko 100 prebivalcev. Obsega 266 strani, ima 10 tematskih sklopov in je bogato slikovno opremljen.

Z mednarodno razstavo Izgubljeni kraji v novi luči, ki je predstavljala del programa Evropske prestolnice kulture 2012 v Velenju, je društvo opozorilo na problematiko degradacije območij po Evropi zaradi odkopavanja premoga ter predstavilo različne pristope do revitalizacije. Znova je bila osrednja tema usoda vasi v Šaleški dolini, ki so jih prekrila jezera. Razstava je bila v Muzeju premogovništva Slovenije v Velenju odprta od 16. 5. do 31. 8. 2012, ogledalo pa si jo je preko 3.300 obiskovalcev.

Večje prireditve društva v letu 2013:  Škalske zgodbe nimajo konca, Jožefov sejem v Škalah, Ožboltov sejem v Cirkovcah, Jesen na vasi, sodelovanje pri prireditvi Od zibeli do poroke.

Jožefov sejem

Jožefov sejem v Škalah

Jožefov sejem

Jožefov sejem v Škalah

Jesen na vasi

Jesen na vasi

Jesen na vasi

Jesen na vasi

Hitri kontakt

KS Škale-Hrastovec
03/ 589 37 56
skale(at)ks-velenje.si