Novice/obvestila

V Mestni občini Velenje pripravljamo Lokalni program kulture 2021–2027. Želimo, da se v pripravo tega pomembnega razvojnega dokumenta aktivno vključi kar najširši krog ustvarjalcev in občinstva. Prepričani smo, da lahko le z aktivnim in tvornim sodelovanjem vseh deležnikov uspešno snujemo in udejanjamo nadaljnji napredek celotne velenjske kulturne krajine in vsakega njenega segmenta. Nadaljuj z branjem
V mesecu maju in juniju bo Zavod za turizem Šaleške doline organiziral številna izobraževanja, s katerimi želimo ublažiti negativne posledice epidemije v lokalnem okolju. V okviru operacije Šaleška dolina 4.0 pripravljajo zanimiva predavanja in delavnice, ki bodo udeležencem omogočila nova znanja in dala dodaten zagon pri ponovnem odpiranju gostinsko-turističnih storitev. Zainteresirane pozivamo, da prijavo posredujejo na e-naslov turizem@velenje.si oz. pokličejo na telefonsko številko 03 896 17 15, kjer lahko dobijo tudi dodatne informacije. Nadaljuj z branjem