Odbor za urejanje cest in prometa

ODBOR ZA UREJENOST CEST IN PROMETA

• Srečko Hribar - predsednik
• Peter Geršak - podpredsednik
• Andrej Juhart - član
• Žarko Lekič - član