​Odbor za priznanja in pohvale

ODBOR ZA PRIZNANJA IN POHVALE

• Stanka Zver - predsednica
• Stanislav Ocepek - podpredsednik
• Lidija Gluk - član