Obrazci in povezave

Vloge organom Mestne občine

Zaradi poenostavitve pisne komunikacije z občani smo na Mestni občini Velenje pripravili različne obrazce, ki od vlagatelja zahtevajo točno določene podatke, potrebne za izdelavo hitrega in točnega odgovora pristojnih občinskih organov. Pisni obrazec lahko izpolnite in pošljete na elektronski naslov info@velenje.si. Pravna podlaga oz. privolitev za zbiranje in obdelavo vaših osebnih podatkov je navedena na posameznem obrazcu.

Komunalna problematika

Mirujoči promet, taksi služba

Stanovanjsko področje

Obratovanje gostinskih lokalov

Urejanje prostora in varstvo okolja

POTRDILA, ODLOČBE

SOGLASJA, DOVOLJENJA

VZDRŽEVANJE IN PROMET Z NEPREMIČNINAMI

Zdravstvo in sociala

Ostalo


Povezave

Zdravstveni dom Velenje

Zdravstveni dom Velenje
Vodnikova 1
3320 Velenje 
Centrala: 03 8995 400
Dežurni zdravnik: 112, 03 8995 445
Reševalna služba: 112, 03 8995 478

Dežurna lekarna

Dežurna lekarna
Lekarna Center Velenje,
Vodnikova 1, Velenje
Tel.: 03 898 18 80
Ob nedeljah in praznikih je dežurna lekarna zaradi odmora zaprta od 13.00 do 14.00.

Gasilci

Prostovoljno gasilsko društvo Velenje
Žarova 2
3320 Velenje
T: 112, 03 8981 650

Policija

Policija - Enota Velenje
Žarova 4
3320 Velenje
T: 113, 03 8986 100

Veterinarji

Šaleška veterina
Cesta talcev 35
3320 VELENJE
T: 03 8911 146 , F: 03 8911 147, M: 031 688 600 (samo za nujne primere)
Veterinarska postaja TOPLICA
Matko Milan
Topolšica 15
3326 Topolšica
T: 03 5892 100 M: 041 736 058
Veterinarska uprava RS
Rudarska 6a
3320 Velenje
T: 03 8982 054

Klic v duševni stiski

SOS za ženske in otroke - žrtve nasilja (od 19:00 do 07:00)
T: 080 11 55, 01 5241 993
Pomoč in informacije v zvezi z drogami, AIDSOM ter varnejšo spolnostjo
Wolfova 2
1000 Ljubljana
T: 01 2419 999

Zaščita in reševanje ter Mestni štab Civilne zaščite

Zaščita in reševanje ter Mestni štab Civilne zaščite
Titov trg 1
3320 Velenje
T: 03 8961 847
M: 051 303 530

Upravna enota Velenje

Centrala UE Velenje
Rudarska 6a
3320 Velenje
T: 03 899 57 00

Pogrebne službe

Komunalno podjetje Velenje
Koroška 37 b , Velenje
T: 03 896 44 90 M: 041 390 138
Pogrebne storitve Usar
Vinska Gora 8
3320 Velenje
T: 03 891 00 30 M: 041 636 939
Pogrebne storitve Babajić
Škale 98a
3320 Velenje
T: 03 891 30 40 M: 041 355 426, 041 639 293
Pogrebna služba Tišina
Prešernova cesta 7 b
3320 Velenje
T: 03 897 00 02 M: 041 682 369

Taxi službe

Taxi Pepi,
Jožef Svetko, s. p.
Gorenje 9
3327 Šmartno ob Paki
M: 041 632 206
Gama Comerce, d.o.o.
Efenkova cesta 17
3320 Velenje
M: 031 643 882
Taksi Anej, Irena Uršej, s. p.
Tomšičeva 1,
3320 Velenje
M: 041 277 875
Taksi Brane, Brane Grobin, s. p.
M: 070 727 511
PRO TOMŠE5, d. o. o.
M: 051 682 100

Inšpektorat republike Slovenije

Inšpektorat republike Slovenije
Rudarska 6a
3320 Velenje
Inšpektorat za delo, dom in družino: 03 898 89 00
Zdravstveni inšpektorat: 03 898 89 22
Inšpektorat za okolje in prostor: 03 898 89 10/11
Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo: 03 898 89 40
Požarni inšpektorat: 03 898 20 49
Veterinarski inšpektorat: 03 898 20 54