Odbor za investicije

ODBOR ZA INVESTICIJE

• Peter Geršak - Predsednik
• Zdenka Berlot  - član
• Rok Plankl  - član
• Andrej Juhart  - član