Publikacije

Naslovnica-39_2017

Svet KS Gorica je izdal 41. številko GLASILA KS GORICA. V glasilu lahko preberete o preteklih aktivnostih KS Gorica, kdo so bili zmagovalci tekmovanja za najbolj urejeno okolje, javnih objektov, zasebnih hiš in stanovanjskih blokov v KS Gorica, kdo so dobitniki priznanj in plaket v naši krajevni skupnosti, ter poročilo upokojencev.

Preberite si več v našem virtualnem glasilu!

Naslovnica-12_2016_v2 Svet KS Gorica je izdal 38. številko GLASILA KS GORICA. V glasilu lahko preberete o preteklih in načrtovanih aktivnostih KS Gorica, program dela za leto 2017, utrinke iz srečanja starejših občanov, za kaj vse uporabljamo novo pridobljene prostore KS Gorice, nekaj o modrih conah in novem pločniku do naselja Lipa. V glasilu je tudi obvestilo šole o obisku DEDKA MRAZA.

Preberite si več v našem virtualnem glasilu!

Naslovnica-37_2016 Svet KS Gorica je izdal 37. številko GLASILA KS GORICA. V glasilu lahko preberete o preteklih in načrtovanih aktivnostih KS Gorica, kdo so bili zmagovalci tekmovanja za najbolj urejeno okolje, javnih objektov, zasebnih hiš in stanovanjskih blokov v KS Gorica, utrinke iz kresovanja 2016, ter poročilo upokojencev.

Preberite si več v našem virtualnem glasilu!

Naslovnica-12-2015_100 Svet KS Gorica je izdal decembrsko številko GLASILA KS GORICA. V glasilu lahko preberete o preteklih in načrtovanih aktivnostih KS Gorica, poročilo upokojencev, ter povzetek srečanja starejših občanov . V letu 2015 so po dolgotrajni gradnji novega poslovno stanovanjskega objekta naselili prvi stanovalci. Dobrodošlico jim je svet KS Gorica izrekel med uradno otvoritvijo 19.9.2015. Vsem krajanom KS Gorica je bila v septembru omogočena uporaba nove garažne hiše pod novim objektom, kot se je načrtovalo. Ponosni smo, da je svet KS Gorica v novem objektu pridobili večje, svetlejše in moderno opremljene prostore, ki nam omogočajo, da krajanom ponudimo še aktivnejše in prijetnejše udejstvovanje na kulturnih in družabnih področjih.

Preberite si več v našem virtualnem glasilu!

Naslovnica-12-2015_100 Svet KS Gorica je izdal polletno številko GLASILA KS GORICA. V glasilu lahko preberete program prireditev "KS GORICA PRAZNUJE", aktivnosti od decembra 2014 do junija 2015 in nekaj organiziranih dogodkov v letu 2015."

Preberite si več v našem virtualnem glasilu!

glasilo_dec2013 Svet KS Gorica je izdal decembrsko številko GLASILA KS GORICA. V glasilu lahko preberete novoletno poslanico predsednika sveta KS Gorica Jožefa Kandolfa, polletno poročilo o delu, program dela za leto 2015, poročilo upokojencev, povzetek srečanja starejših občanov, vesele jeseni in otvoritve otroškega igrišča. V letu 2014 je bila pridobljena nova Bicy postaja, sanirano je bilo tudi meteorno odvodnjavanje dela Goriške ceste. V glasilu je tudi obvestilo šole o prireditvi BAZAR IN OBISK DEDKA MRAZA.

Preberite si več v našem virtualnem glasilu!

Glasilo-st-33 Svet KS Gorica je izdal polletno številko GLASILA KS GORICA. V glasilu lahko preberete program prireditev "KS GORICA PRAZNUJE", aktivnosti do junija 2013 in nekaj organiziranih dogodkov v letu 2014."

Preberite si več v našem glasilu!