Dosežki KS Škale - Hrastovec

Aktivnosti sveta KS in krajanov od decembra 2012 do novembra 2013.

Svet KS se je v obdobju od decembra 2012 do novembra 2013 sestal na 8 (osmih) sejah. Od tega je bilo 6 (šest) sej sveta rednih in 2 (dve) izredni dopisni seji.

Obsežno deževje petega novembra 2012 tudi naši KS ni prizaneslo in potoka Lepena in Sopota sta prestopila bregove in povzročila hudo razdejanje. Zato smo organizirali akcijo čiščenja in odpravljanja posledic neurja. Odziv krajanov je bil velik, saj je na akciji sodelovalo 73 krajanov KS Škale - Hrastovec. Udeleženci so očistili smeti in naplavine potokov Lepena in Sopota na območju KS do izliva v jezero, brežine in bližnjo okolico obeh potokov.

Poročilo o opravljeni akciji - "Očistimo KS Škale - Hrastovec po poplavah", 24. 11. 2012 - pdf pdf.

Velik odziv krajanov je bil tudi na akciji »Očistimo krajevno skupnost 2013«, ki jo tako kot v celotni MO Velenje organizira KS skupaj z društvi v kraju. Skupno je letos v akciji sodelovalo 72 krajanov in članov društev. S pomočjo dveh traktorjev sta bila napolnjena dva kesona in ob glavnih cestah ter dveh vodotokih v KS nabrano preko 30 vreč odpadkov.

Pridobitve v infrastrukturi

V teh težkih časih krize na vseh področjih in velikem pomanjkanju sredstev smo lahko z doseženim na področju infrastrukture izredno zadovoljni.

KS Škale-Hrastovec kot solastnik GD Škale skupaj s PGD Škale izvaja tekoče in investicijsko vzdrževanje objekta. Vzdrževanje gasilskega doma izvajamo na osnovi priporočil pri energetskem pregledu objekta GD s strani KSSENA. V prvi polovici leta je bila v GD Škale izvedena menjava termostatskih ventilov na vseh ogrevalih v gasilskem domu. Predhodno so bili vsa ogrevala demontirana in na novo prepleskana. Dela demontaže in priprave za barvanje so izvajali člani PGD Škale, barvanje radiatorjev sta izvedla samostojna podjetnika Avtoličarstvo Glinšek in Vodišek brezplačno, stroške barve je pokrila KS. S sredstvi MO Velenje je bila sanirana streha gasilskega doma.

Še posebej pa smo veseli dveh novih pridobitev, ki sta bili načrtovani dolga leta. V mesecu juniju 2013 smo svečano predali namenu zgrajen novi pločnik od državne ceste do GD Škale, v mesecu novembru 2013 pa asfaltirano cesto v dolžini 400 m proti Vugrinčevim v zaselku Brezovo. Poleg KS Škale - Hrastovec je sredstva za pločnik prispevala MO Velenje, sredstva za ureditev ceste pa so skupaj zagotovili KS Škale-Hrastovec, MO Velenje, Premogovnik Velenje in PV Invest.

KS Škale-Hrastovec je sofinancirala tudi rekonstrukcijo povezovalne ceste Turn do regionalne ceste Velenje Škale. V pomladanskem času smo uspeli urediti posip nekategoriziranih cest s tamponom in zagotoviti pluženje nekategoriziranih cest v skupni dolžini preko 6 kilometrov.

Odpravljali smo tudi posledice poplav v mesecu novembru 2012 na obeh vodotokih, ki tečeta skozi našo KS. Poleg sanacije in čiščenja naplavin strug potokov Lepene in Sopote na več mestih in čiščenja prehodov izpod mostu je bil narejen tudi nov prehod preko potoka Lepena.

Še bi lahko naštevali naše nove pridobitve v infrastrukturi (sanacija pešpoti Rednjak-Mravljak, urejevanje ekoloških otokov, asfaltiranje JP Breznik - Jevšnik). Glede na dejstvo, da so že v fazi realizacije predvidene investicije, ki se v preteklih letih niso izvedle (vodovod Hrastovec iz naslova sredstev kohezije, opremljanje stavbnih zemljišč na področju strnjene pozidave Škale - Hrastovec II. faza), smo lahko z realizacijo in pridobitvami na področju infrastrukture v letu 2013 izredno zadovoljni.


Warning: include(profile.tpl.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/ksvelenje/public_html/skale/theme/zafira/main.tpl.php on line 17

Warning: include(profile.tpl.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/ksvelenje/public_html/skale/theme/zafira/main.tpl.php on line 17

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'profile.tpl.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php53/usr/share/pear:/opt/alt/php53/usr/share/php') in /home/ksvelenje/public_html/skale/theme/zafira/main.tpl.php on line 17

Hitri kontakt

KS Škale-Hrastovec
03/ 589 37 56
skale(at)ks-velenje.si