Predstavitev KS

Člani sveta KS so bili izvoljeni na volitvah 18.11.2018

PREDSEDNIK
Jože DROBEŽ

PODPREDSEDNIKA
Suzana MATAVŠ
Samo KORELC

OSTALI ČLANI
Janez COKAN
Zdenka MATJAŽ
Gabrijela ŠTRAUS


Podkraj 2019

Hitri kontakt

Krajevna skupnost Podkraj
041 776 000
jozedrobez(at)gmail.com