Člani sveta in področja dela

ČLANI SVETA KS VINSKA GORA 2018-2022

 

 

IME in PRIIMEK

FUNKCIJA

NASLOV

KONTAKT

E-NASLOV

 

Jože  OGRAJENŠEK

Predsednik

Prelska 44/a

 

041776485

vinska.gora@siol.net

jozef.ograjensek@gmail.com

Branko POBVRATNIK

Podpredsednik- vodovod, kanalizacija, investicije

Janškovo selo 28/a

041896464

branko.podvratnik@gmail.com

Mihael PEVNIK

 

Podpredsednik- vzdrževanje

Lipje 31/b

031309973

 

Polonca LESJAK

Član- Zapisniki, ekologija

Prelska 6

041393236

lesjakpolona2@gmail.com

Zdenko LEŠNIK

Član- društva, razpisi

Lipje 45

041436308

zdenko.lesnik@gmail.com

Ana ANŽEJ

Član- projekti, splet, prireditve

Lipje 34

040657401

ana.anzej@gmail.com

 

Aleksander OSETIČ

 

Član- ceste in zimska služba, investicije

Prelska 49/a

041776194

osetic.aleksander@siol.net

 

Silva REDNAK

Član- prireditve

 

Janškovo selo 6/a

041259750

Hitri kontakt

KS Vinska Gora
041 776 485
(Jože Ograjenšek)
vinska.gora(at)siol.net