Pododbor DU KS Stara vas

  Pododbor DU KS Stara vas

  Na predlog Vedenik Franca in Zajc Borisa naj se končno v KS Stara vas ustanovi Pododbor DU KS Stara vas, smo se 8.10.2018 ob 19. uri sestali na pobudo naše krajanke Mire Tepej, kar pri njej doma. Prisotni so bili: Vedenik Franc, Ocepek Mitja, Koren Ivo, Škruba Božo, Škruba Mira, Tepej Milan, Tepej Mira, Grajžl Ivan, Grajžl Ružica ter Berzelak Danijel. Ob obrazložitvi Vedenik Franca, zakaj je dobro iti v Pododbor DU KS Stara vas v sklopu DU Velenje, smo sprejeli sklep, da pristopimo k ustanovitvi Pododbora.

  Drugi sestanek iniciativnega odbora za ustanovitev Pododbora DU KS Stara vas je bil 4.1.2019 ob 17. uri v prostorih KS Stara vas. Prisotni so bili: Berzelak Danijel, Tepej Mira, Tepej Milan, Koren Ivan, Škruba Božo, Škruba Mira, Grajžl Ivan, Ocepek Mitja in Janko Petre. Za predsednika iniciativnega odbora za ustanovitev Pododbora DU KS Stara vas je bil izvoljen Berzelak Danijel, za člana pa Koren Ivan in Petre Janko. Po razpravi je bil soglasno sprejet sklep, da se v KS Stara vas speljejo postopki za ustanovitev DU Velenje. Pododbor KS Stara vas. Sklic ustanovnega občnega zbora je bil določen v petek, 18.1.2019 ob 17. uri v prostorih KS Stara vas. Dnevni red občnega zbora naj bi bil sledeč:

  1. Otvoritev in pozdrav

  2. Obravnava in potrditev dnevnega reda.

  3. Izvolitev organov zbora

  4. Predstavitev in obravnava predloga za ustanovitev Pododbora DU KS Stara vas v okviru DU Velenje

  5. Sprejetje sklepa o ustanovitvi Pododbora KS Stara vas v okviru DU Velenje

  6. Izvolitev vodstva

  7. Obravnava in sprejem plana dela za leto 2019

   Za vodenje ustanovnega občnega zbora je predsednica KS Stara vas predlagala, da se za predsedujočega predlaga Ocepek Mitjo, za člana Škruba Boža in Grajžl Ivana, za zapisnikarja Tepej Milana ter za overovatelja zapisnika in verifikacijsko komisijo Škruba Miro in Koren Ivana. Z vabilom vsem upokojencem v KS Stara vas in obrazložitvijo, da zaradi boljše povezanosti znotraj KS in večje aktivacije, tako na družabnem kot tudi na športnem področju, se je izrazila želja po organiziranosti v okviru KS. Vabilu se je odzvalo veliko število krajank in krajanov, prisoten pa je bil tudi blagajnik DU Velenje, saj se je včlanilo kar nekaj naših krajank in krajanov. Po razpravi, podanemu planu dela Pododbora (Ocepek) in razpravi o delu Pododborov (Vedenik, Zajc), so krajani soglasno sprejeli sklep, da se ustanovi Pododbor DU Stara vas v okviru DU Velenje. Za vodenje Pododbora DU KS Stara vas v okviru DU Velenje so bili za 4. leta soglasno potrjeni kandidati krajank in krajanov in sicer:

   - predsednik Berzelak Danijel

   - tajnica Škruba Mira

   - referent za šport Ocepek Mitja

   - član UO Petre Janko

   - član UO Škarja Franc

   Po končani uspešni ustanovitvi Pododbora DU KS Stara vas, pa smo vsi prisotni nazdravili z domačo kapljico, pokusili domače pecivo in se malo poveselili.