SKOCI DO OSREDNJE VSEBINE

Združenje borcev za vrednote NOB Velenje - Krajevna organizacija Levi breg Združenje borcev za vrednote NOB Velenje - Krajevna organizacija Levi breg

ZB za vrednote NOB Velenje
Združenje borcev za vrednote NOB je samostojna, domoljubna in nepridobitna organizacija, v katero se združujejo borci in drugi udeleženci narodnoosvobodilnega in protifašističnega boja ter druge osebe, ki izražajo pozitiven odnos do narodnoosvobodilnega boja 1941 – 1945. Organizirani smo po Zakonu o društvih, po vsebini svojega dela pa smo del civilne družbe s statusom posebnega družbenega pomena.

V Združenje borcev za vrednote NOB Velenje je povezanih 20 Krajevnih organizacij, ki dejansko delujejo v celotnem področju Mestne občine Velenje. V združenju je povezanih 1130 članov.

Sestava članstva je zelo pestra, saj je v sedanji strukturi že več kot polovica članov, ki niso bili neposredni udeleženci NOB. Poleg tega pa se v našo organizacijo lahko vključi vsakdo, ki ima pozitiven odnos do vrednot, za katere so se bojevali in jih tudi uresničili partizani ,kot sestavni del zmagovitih zavezniških sil.

Naša organizacija ni strankarsko opredeljena zato vanjo vstopajo ljudje, ne glede na svetovno nazorsko opredelitev, veroizpoved, raso, spol in druge kriterije, ki v družbi na takšnih osnovah prepogosto razdvajajo ljudi.

Združenje ima svoj program dela, ki zajema zlasti:

  • skrb za veterane,
  • organizacijo spominskih in drugih prireditev,
  • varstvo kulturne dediščine narodnoosvobodilnega boja,
  • umeščanje spomenikov in drugih obeležij NOB v izobraževalne programe in turistične destinacije,
  • seznanjanje javnosti s pomenom in vrednotami NOB oziroma odporništva,
  • zavračanje zgodovinsko netočnih, zlonamernih interpretacij NOB ali povojnega socialističnega družbenega razvoja.

Predsednik Krajevne organizacije Levi breg:
Alojz Slavko HUDARIN


spletna stran:  https://www.zb-nob-velenje.si/page/krajevna-organizacija-levi-breg/