SKOCI DO OSREDNJE VSEBINE

Društvo upokojencev Šalek

Spoštovani krajani Mestne četrti levi breg vzhod

IMG_5032Radi bi vas seznanili, kdo smo in kaj delamo. Radi bi, da se nam pridružijo mladi upokojenci iz našega področja, ki še niso včlanjeni in da tudi drugi krajani pridejo v naše prostore pa čeprav samo na klepet in z nami preživijo kakšne prijetne trenutke.

Pred leti smo se nekateri člani pododbora društva upokojencev Velenje odločili, da poskusimo na svojem. Ustanovili smo iniciativni odbor, ki je pripravil vse potrebno za ustanovitev novega društva. V osnovni šoli Šalek smo imeli skupščino,na kateri se je od petdeset prisotnih devetinštirideset članov pozitivno odločilo za samostojno društvo. Vključeni smo v (ŠPOZ) Šaleško pokrajinsko zvezo Velenje in ZDUS (Zveza društev upokojencev Slovenije) Ljubljana. Smo nestrankarska organizacija in delamo prostovoljno. Naš sedeš je na Kardeljevem trgu 5 (vhod iz ploščadi bivša Avto šola). Uradne ure imamo vsak delavni torek in četrtek. Ob torkih od 17. do 19. ure, ob četrtkih od 9. do 11. ure, 24 ur pa smo dosegljivi na telefonske številke, ki so v oglasni deski pred sedežem, tudi vsa važna obvestila lahko preberete v njej. Vodstvo društva predstavlja 7 članski upravni odbor: predsednik Janez Hrovat, tajnica Barbara Tori, blagajničarka Slavica Cankar, športni referent Franc Simončič in člani Franc Razgoršek, Ivan Kos in Jože Kompari.

Članstvo je pretežno iz naše MČ levi breg vzhod in KS Šalek, prihajajo pa tudi iz drugih krajevnih skupnosti in mestnih četrti, (MČ levi breg zahod, MČ desni breg, KS Kavče, KS Konovo, KS Paka...) Po lanskih podatkih nas je 222. Naše delo je predvsem usmerjeno na socialno, družbeno in športno stran. Skrbimo, da se člani v naši sredini dobro počutijo.

V naših prostorih imamo prostor za športne dejavnosti, tu imamo dva elektronska pikada in rusko kegljišče (kegljanje s kroglo na vrvi), prav tako imamo rusko kegljišče tudi pred našim prostorom. V teh dveh športnih panogah so naši člani dokaj uspešni, saj imajo v svoji lasti že kar lepo število pokalov in priznanj, tako tudi v streljanju z zračno in malo kalibrsko puško. V vseh panogah tekmujemo na društvenih, meddruštvenih in pokrajinskih tekmovanjih. V planu za to leto imamo še kolesarstvo in pohodništvo. Radi bi, da se nam pridruži še več članov.

Organiziramo tudi izlete za naše člane. Ob praznovanju okrogle obletnice ( 50, 60 70, 80, 90) pošljemo članom čestitko, na naslednjem občnem zboru pa jih bomo še skromno obdarili. Za člane starejše od 75. let in člane, ki so nepokretni ob koncu leta pripravimo srečanje z večerjo in obdaritvijo. Obiskujemo tudi bolne in z našim praporom pospremimo preminule na zadnji poti.

Pobrateni smo z društvom upokojencev Žirovnica in Puconci.

Predsednik DU Šalek:
Janez HROVAT