Odpadkov ne kurimo, ampak jih ločujemo

Objavil:
Všečno:
Ni všečno:
Datum objave:
2-03-2021

Na območju mestne občine Velenje je na podlagi Odloka o splošnem redu v Mestni občini Velenje prepovedano kuriti vse vrste odpadkov. S kurjenjem odpadkov po nepotrebnem obremenjujemo okolje in v zrak spuščamo veliko škodljivih in strupenih snovi ter s tem ogrožamo zdravje sebi in drugim. Za neupoštevanje prepovedi kurjenja je za posameznika predpisana globa 200 evrov, za pravno osebo, samostojnega podjetnika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, 800 evrov in za odgovorno osebo 300 evrov. Odpadke je potrebno ločevati, zato bodo v tem tednu vsa gospodinjstva v mestni občini Velenje v nabiralnik prejela brošuro o pravilnem ravnanju z odpadki, v kateri so zbrani vsi pomembni podatki o ločevanju odpadkov.

Biološke odpadke (ostanke z vrtov, travo, zeleni odrez) je potrebno kompostirati. Ostale komunalne odpadke je potrebno ločevati in redno odnašati ter jih odlagati v zabojnike na naslovu bivališča oziroma v ekološke otoke za zbiranje sekundarnih surovin (papir in papirna embalaža, steklena embalaža). Komunalne odpadke je možno brezplačno oddati tudi v zbirnem centru (nekdanjem odlagališču komunalnih odpadkov pri stadionu).

Zbirni center Velenje je od oktobra do marca odprt od ponedeljka do petka od 8. do 17. ure, od aprila do septembra pa od 8. do 18. ure in ob sobotah od 8. do 12. ure.

Brošura, ki jo prilagamo, je objavljena na spletni strani Mestne občine Velenje:
https://www.velenje.si/files/default/brosure/PUP_Saubermacher_brosura_2021.pdf

https://www.velenje.si/sporocila-za-javnost/2021/03/11030-Odpadkov-ne-kurimo-ampak-jih-locujemo


Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Trenutno ni komentarjev...
Komentirajte
47740

Omejitev znakov 400