SKOCI DO OSREDNJE VSEBINE

Novice/obvestila

Nepravilno odlaganje komunalnih odpadkov je kaznivo

0 Komentarji
279
13-01-2021

Nepravilno odlaganje komunalnih odpadkov je kaznivo

Odlaganje oz. odmetavanje komunalnih odpadkov, ki ne sodijo v zbiralnice za zbiranje ločenih frakcij, je prepovedano. Nadzor opravlja medobčinska inšpekcija in redarstvo. Predpisana višina globe je 200 evrov za fizično osebo, za pravno osebo, samostojnega podjetnika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, 1400 oz. 800 evrov, za odgovorno osebo pravne osebe pa 400 evrov. Vsak od nas lahko prispeva k ohranitvi okolja, v katerem živimo, zato ravnajmo z odpadki pravilno.

Tudi v času epidemije je Zbirni center Velenje odprt. Do konca januarja bo odprt od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 16. ure, v soboto od 8. do 12. ure. Vstop je možen s položnico, osebnim dokumentom in masko. V zbirnem centru so lahko naenkrat največ trije uporabniki, zato je potrebno pred zapornico občasno počakati.

Prepoved in globa za takšno ravnanje oz. prekršek sta določeni v Odloku o javno-zasebnem partnerstvu na področju ravnanja z odpadki in Odloku o splošnem redu v Mestni občini Velenje, po katerem je prepovedano odmetavati odpadke na javne površine.

Pripenjamo fotografije nepravilno odloženih komunalnih odpadkov.


Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje(OZJ Mestne občine Velenje)


Nepravilno_odlaganje_odpadkov_1

Nepravilno_odlaganje_odpadkov_2

Nepravilno_odlaganje_odpadkov_3

0.0
Zadnja posodobitev: -/-
Sorodne Novice: Določili območja za pogostejše pobiranje odpadkov in razširili možnost postavitve električnih polnil Odpadkov ne kurimo, ampak jih ločujemo
Nepravilno odlaganje komunalnih odpadkov je kaznivo

Brez komentarjev...

Komentirajte

Vaš e-naslov ne bo objavljen..