Novice/obvestila

Na voljo so subvencije za najemnine stanovanj

0 Komentarji
366
26-03-2020

Služba za odnose z javnostjo Mestne občine Velenje

Na voljo so subvencije za najemnine stanovanj

V izrednih razmerah, ko bo marsikdo ostal brez dela dohodkov ali celo brez dohodkov, lahko najemniki neprofitnih oz. tržnih stanovanj na center za socialno delo oddajo vloge za subvencioniranje najemnin

Center za socialno delo o pravici odloči z odločbo v skladu z zakonodajo o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Mestna občina Velenje lahko na podlagi pozitivne odločbe centra izplača subvencijo najemnine. Stopnja subvencije je odvisna od višine dohodka gospodinjstva, najemnik lahko pridobi do 80 % znižane najemnine. Iz proračuna Mestne občine Velenje za tovrstno pomoč letno namenimo dobrih 400 tisoč evrov in s tem razbremenjujemo družinski proračun posameznih gospodinjstev občank in občanov.

Na podlagi Stanovanjskega zakona in Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev lahko vsak državljan zaprosi za subvencijo najemnine. Najemniki neprofitnih in tržnih stanovanj lahko na pristojni center za socialno delo oddajo vlogo za znižanje najemnine – subvencijo neprofitne/tržne najemnine.

Pozivamo vse občanke in občane Mestne občine Velenje, da v primeru zmanjšanja dohodkov gospodinjstva oddajo vlogo za subvencijo najemnine na Center za socialno delo Velenje. Mestna občina Velenje bo v primeru pozitivne odločbe izplačala subvencijo neprofitne oz. tržne najemnine.

Informacije o dokumentaciji za oddajo vloge lahko dobite na Centru za socialno delo Velenje na telefonski številki 03 898 4501 ali preko elektronske pošte na gpcsd.velen@gov.si.

Vloge sprejemajo po elektronski pošti, v predalčniku pred vhodom v njihovo stavbo, lahko pa jo pošljete tudi po navadni pošti na naslov Prešernova cesta 10, Velenje.

Ostanimo zdravi! Ostanimo doma!


Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje
(OZJ Mestne občine Velenje)

0.0
Zadnja posodobitev: 27 marec 2020 02:46
Sorodne Novice: Na voljo 5 stanovanj za mlade občane Sistem Bicy od 18. maja ponovno na voljo Informacije za severni del tretje razvojne osi na voljo preko elektronske pošte Obvezno razkuževanje večstanovanjskih stavb Še vedno je na voljo brezplačno pravno svetovanje Tudi predsedniki krajevnih skupnosti in mestnih četrti na voljo za pomoč Na voljo je ponudba hrane od lokalnih kmetij
Na voljo so subvencije za najemnine stanovanj

Brez komentarjev...

Komentirajte

Vaš e-naslov ne bo objavljen..