Novice/obvestila

Dodatni poziv za predlaganje še 50 kandidatov za sodnike porotnike

0 Komentarji
25
21-04-2021

Dodatni poziv za predlaganje še 50 kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Celju za mandatno obdobje 2021–2026

Spoštovani.

Obveščamo vas, da je Okrožno sodišče v Celju v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 51 z dne  2. 4. 2021 objavilo Dodatni poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Celju za mandatno obdobje 2021–2026

Navedeno sodišče nas je ponovno pozvalo k sodelovanju z namenom, da poleg že predlaganih, pridobimo dodatne kandidature še za 50 sodnikov porotnikov.

Skladno z določilom 42. člena Zakona o sodiščih je lahko za sodnika porotnika imenovan državljan Republike Slovenije, ki je dopolnil 30 let starosti, ki ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti in ki je zdravstveno ter osebnostno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne oblasti ter aktivno obvlada slovenski jezik.

Skladno z določilom četrtega odstavka 462. člena Zakona o kazenskem postopku je lahko v senate za mladoletnike imenovan sodnik porotnik iz vrst profesorjev, učiteljev, vzgojiteljev in drugih oseb (specialnih pedagogov, defektologov, socialnih delavcev, psihologov, idr.), ki ima izkušnje z vzgojo mladoletnikov.

Dosedanji sodnik porotnik je lahko ponovno kandidira in je lahko ponovno imenovan za sodnika porotnika.

Kandidaturo je potrebno oddati skupaj z izpolnjeno izjavo kandidata za sodnika porotnika (v prilogi), ter dokazili (ne smejo biti starejša od 6 mesecev), in sicer na naslov:

Okrožno sodišče v Celju
(Urad predsednice)
Prešernova 22
3000 Celje

najkasneje do 30. aprila 2021.


Hvala za sodelovanje, vse dobro in lep pozdrav.


Nina BLAŽIČ, univ. dipl. prav.
Urad za javne finance in splošne zadeve – Pravna služba

0.0
Zadnja posodobitev: -/-
Sorodne Novice: Javni poziv k oddaji predlogov za poimenovanje dveh ulic v Mestni občini Velenje Poziv lastnikom priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda Poziv lastnikom poslovnih prostorov, da podjetnikom in obrtnikom oprostijo plačilo

Brez komentarjev...

Komentirajte

Vaš e-naslov ne bo objavljen..