Projekti KS

V Bevčah se že nekaj let ,trudimo za izgradnjo kanalizacije v vasi. Kljub precejšnjim naporom nam do sedaj še to ni uspelo v celoti. Del Bevč ob cesti Velenje - Celje že ima kanalizacijo. 

Ker je potrebno do 31. decembra 2017 urediti odvajanje komunalnih odplak, se bomo še naprej trudili, da pripeljemo kanalizacijo tudi v ostali del Bevč.

Do sedaj smo se dogovorili, da poskušamo zgraditi kanalizacijo v ožjem delu Bevč, kjer bi bilo zajetih 30 hiš. Da zagotovimo gradnjo je potrebna finančna udeležba vsakega kandidata. Gradilo se bo v fazah, prva faza pomeni gradnjo primarnega kanala 5 (oranžno)
od Grudnikov do gasilskega doma v dolžini 735 m. Za ta del je gradbenoi dovoljenje že pridobljeno. Prispevek kandidatov v tej fazi je 1.000,00 € do februarja  2015 v 10-tih obrokih. Prvi obrok naj bi se obračunal v maju, po podpisu izjav v katerih potrjujejo izgradnjo !
Druga faza gradnje zajema javno kanalizacijo (zeleno), tretja faza pa kanalizacijske priključke (modro). Prva faza gradnje naj bi bila končana do konca leta 2014 ali v začetku leta 2015.

Predsednik sveta KS Bevče


Ker so vsi krajani, do katerih bo zgrajena kanalizacija, podpisali izjave o prispevku in izgradnji, se na posebni postavki našega računa zbirajo sredstva za izgradnjo javnega kanala, za katerega je že pridobljeno gradbeno dovoljenje. Po zagotovilih predstavnikov MO Velenje in KP velenje se bo ta primarni vod (kanal 5) začel graditi v februarju oz. marcu leta 2015. V jesen 2015 pa bi naj začeli tudi že z izgradnjo javnih kanalov ! V oktobru se bo začel izdelovati projekt za javne kanale, ki naj bi bil končan do začetka 2015 z že pridobljenim gradbenim dovoljenjem.

Pa se le premika

September 2014
Predsednik KS Bevče

APRIL 2017 -

predsednik sveta KS Bevče, Bogomir Trebičnik

V centru Bevč je kanalizacija že zgrajena, nanjo se bo ali se je že priključilo 30 hiš.
Ker želimo nadaljevati gradnjo kanalizacije tudi v zgornjem delu Bevč in v zahodnem delu, ki zajema tudi del Lipja, smo začeli zbirati podpise za gradnjo. Z zbranimi podpisi izkazujemo interes za nadaljevanje gradnje. S temi podpisi se bomo na MO Velenje pogajali o izdelavi projekta za gradnjo. Po izdelavi projekta je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, ki zajema tudi služnosti na parcelah, kjer poteka kanalizacija. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja, se v naslednjih letih gradnja lahko začne. Kdaj bo to, pa še ne moremo vedeti.

April-2018

Nadaljujemo z aktivnostmi za gradnjo kanalizacije v zgornjih Bevčah (Faza III), v katero je zajeto 20 hiš. Z MO Velenje se dogovarjamo o finančni konstrukciji tega projekta. Po dogovoru bomo na sestanku seznanili krajane.

Avgust - 2019

Pri gradnji kanalizacije v zgornjih Bevčeh smo predlagali razširitev trase kanala 9-3 še na 4 hiše: Bevče 30, 30A, 30B in 30C. Pri izdelavi projekta se bodo upoštevale naše zahteve.

Marec 2019

Nadaljujemo z aktivnostmi za gradnjo kanalizacije v zgornjih Bevčah (Faza III), v katero je sedaj zajetih 24 hiš. Nadaljujemo z zbiranjem denarja.