Krajevne skupnosti in Mestne četrti v MO Velenje

Mestna občina Velenje je razdeljena na 19 delov - 3 mestne četrti in 16 krajevnih skupnosti. Taka delitev zagotavlja veliko stopnjo lokalne demokracije, saj združuje interese prebivalcev na lokalni ravni. Predstavitev posameznih mestnih četrti in krajevnih skupnosti vključuje sestavo njihovih svetov, kontakne podatke predsednika, zemljevid krajevne skupnosti in poročila o opravljenih in načrtovanih dejavnostih po posameznih delih občine.

Za prikaz vsebine izberite Krajevno skupnost in s potrditvijo se odpre stran. Krajevne skupnosti za aktualnost vnešenih podatkov na svojih straneh skrbijo same!


KS Plešivec KS Plešivec KS Cirkovce KS Cirkovce KS Paka pri Velenju KS Paka pri Velenju KS Škale-Hrastovec KS Škale-Hrastovec KS Konovo KS Konovo KS Stara vas KS Stara vas KS Pesje KS Pesje MČ Desni breg MČ Desni breg MČ Levi breg zahod MČ Levi breg zahod MČ Levi breg vzhod MČ Levi breg vzhod KS Šmartno KS Šmartno KS Vinska Gora KS Vinska Gora KS Bevče KS Bevče KS Šalek KS Šalek KS Gorica KS Gorica KS Šentilj KS Šentilj KS Kavče KS Kavče KS Staro Velenje KS Staro Velenje KS Podkraj

Povezave: