Projekti KS

Naši naročniki

qw3rewr3reqw3r23r23r23r23r23r23r23r.

Naša vizija

r23r23r23r23

O podjetju

Aliquam volutpat arcu ...Projekti v letu 2012/2013

Ureditev klančin na pločnikih za gibalno ovirane

Pešpot in kolesarska steza na Cesti Simona Blatnika

Ureditev jaškov na Cesti Simona Blatnika ob ŽP

Ureditev ekološkega otoka na Stanetovi cesti

Urejanje Sončnega parka:
- sanacija poti v Sončnem parku
- obnova razsvetljave