Seznam ulic

Aškerčeva cesta, Cesta na jezero, Cesta pod parkom, Cesta Simona Blatnika, Čopova cesta, Erjavčeva cesta, Gorenjska cesta, Jerihova cesta, Koroška cesta, Levstikova cesta, Stanetova cesta, Subotiška cesta


Osnovni podatki KS Stara vas:

KRAJEVNA SKUPNOST STARA VAS
Koroška cesta 40c, 3320 Velenje
gsm: 041 623 739
E-mail: staravas@ks-velenje.si

Davčna številka: SI 62072935
Davčni zavezanec: NE
Številka podračuna: IBAN SI56 0133 3645 0858 768 (BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA)
Matična številka: 502 791 8000 Svet KS

Svet KS Stara vas je bil izvoljen na oktoberskih volitvah leta 2014, v naslednji sestavi: 

Matjaž ZUPANC, predsednik
Gorenjska cesta 10, Velenje, tel 041 640 209
predsednik@staravas.si

Miran LEŠNIK, podpredsednik
Cesta pod parkom 25, Velenje, tel. 031 243 601
miran.lesnik@amis.net

Alenka MEŽA
Cesta pod parkom 26, Velenje
alenka.meza@gmail.com

Veronika BLAGOTINŠEK

Jerihova  18  , Velenje, tel 040 242 553, 03/ 587 48 24
veronika.blag@gmail.com

Ivan AVBERŠEK
Erjavčeva cesta 6, Velenje,


Ivan GRAJŽL
Cesta pod parkom 35, Velenje, tel. 041 587 424
ivan.grajzl@T-2.net


Svet KS se voli vsaka štiri leta ob lokalnih volitvah Mestnega sveta in župana Mestne občine Velenje. Po statutu MO Velenje in KS Stara vas je Svet KS sestavljen iz sedmih članov, od katerih volijo prebivalci Velenja.

Predsednik je bil v skladu s statutom MO Velenje izvoljen na prvi seji Sveta KS.