Objave in razpisi Velenje - mesto cvetja 2015

Povabilo k oddaji ponudbe - Oddaja poslovnih prostorov v GD Škale v najem - pdf (24. 1. 2016)

Navodilo za izvedbo popisa sredstev in obveznosti do njihovih virov v KS Škale - Hrastovec po stanju na dan 31. 12. 2015 - pdf (14. 12. 2015)

Sklep o imenovanju popisnih komisij - pdf (14. 12. 2015)

VELENJE - MESTO CVETJA 2015 - RAZPIS-Velenje mesto cvetja 2015 (17.6.2015)

Ponudba za najem prostorov, obrazec / vloga - pdf  (24.11.2014)

Povabilo k oddaji ponudb: Najem prostorov v GD Škale 2014 - pdf  (24.11.2014)

Razpisna dokumentacija za obnovo kotlovnice: pdf, Povabilo k oddaji ponudbe, Sklep o pričetku oddaje javnega naročila (6.9.2014)

Velenje - MESTO CVETJA 2014 - razpis - pdf (30.5.2014)

Povabilo k oddaji ponudbe 3/2014: Postavitev kamina in ureditev okolice - pdf (20.5.2014).

Povabilo k oddaji ponudbe 2/2014: Izgradnja platoja za postavitev AP - pdf (20.5.2014).

S kurjenjem kresov čim manj onesnažujmo zrak - prošnja občinam in mestom za čisti zrak ob kresovanju - pdf (18.4.2014)

Namera o prodaji nepremičnine - pdf (31.3.2014)

Dobava in vgradnja tampona - pdf (21.3.2014)

Hitri kontakt

KS Škale-Hrastovec
03/ 589 37 56
skale(at)ks-velenje.si