Začetek / konec: 09:00/14:30Pomladna očiščevalna akcija 2018 - 2. del

KS Plešivec po zaselkih

ČISTILNE AKCIJE KRAJANOV PO ZASELKIH

Krajani se zberejo v svojem zaselku in
izvedejo dogovorjene aktivnosti. 
S krajani KS Škale bo ta dan organizirana 
skupna čistilna akcija - čiščenje
bližnje okolice državne ceste Škale-Graška Gora.
V zaselku Vas se bo uredila in zasadila brežina od pokopališča do šole.


Ob 13. uri se vsi udeleženci zberemo 
pred brunarico na športnem igrišču, 
kjer bo organizirana malica.
Kontaktna oseba
Nada Pirnat