Zemljepisni podatki:
 • geografski položaj: 46°24´35.53˝N15°6´19.79˝E
 • površina: 9,09 km²
 • nadmorska višina: 584,9 m

Osnovni podatki o kraju:
 • zaselki: Vas, Sopota, Velunja, Črna Gora, Graška Gora, Pusta Gora in Pusti Potok
 • potoka: Sopota in Velunja
 • najvišja vrhova: na severu Grmada, na jugu Lubela

Lega in umestitev v prostor:
 • hribovit svet na severnem delu Velenjske kotline
 • na severu ga obdaja Graška gora, na vzhodu meji z Završami in Škalskimi Cirkovcami, na zahodu se razprostira vse do Gabrk in Ravn na jugu pa se počasi spušča preko Škal proti Velenju

Demografski podatki:
 • št. krajanov: 426 (224 moških in 202 ženski)
 • št. hišnih številk: 72
 • št. družin: 99
 • št. stanovanj: 127 
 • št. gospodinjstev: 105 (povprečna velikost gospodinjstva: 3,4 člane)

 

(Vir podatkov: Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002, SURS in Register prostorskih enot, GURS)