Plešivec je omenjen že v rimski dobi, saj naj bi skozi potekala ena izmed cest, ki je vodila iz Velenja proti Slovenj Gradcu.

V obdobju fevdalizma so kmetje v teh krajih težko živeli. Pestile so jih visoke dajatve, cerkveni in fevdalni gospodi, poleg obdelovanja lastnih kmetij, pa so morali kmetje hoditi še na tlako. O grdem ravnanju s kmeti na tem območju, pripoveduje tudi ljudska pripovedka o nastanku imena zaselka v Plešivcu, Pusta Gora.

 

»Na gradu Fortenek so živeli zelo kruti graščaki, kateri so svoje podložnike trpinčili z visokimi dajatvami ter težko tlako. Kmetje so na tlaki obdelovati polja graščakov s svojo živino, ki pa je velikokrat tako trpela, da je na tlaki poginila. Tako so kmetje sčasoma ostali brez svoje živini in niso mogli obdelovati več svojih polj. Kmetije so se sčasoma zarastle in postale puste in zapuščene. Od tod ime Pusta Gora. V tem kraju naj bi ostal le še en kmet z družino, katerega so poimenovali Samec. Kmet Samec naj bi bil baje edini, ki se v Pusti Gori ni bal graščakov iz Forteneka, zato je v spomin na te dogodke ostalo še danes domače ime te kmetije.« So pa gospodje iz gradu Fortenek podarili kmetijo v namen za izgradnjo cerkve sv. Miklavža v Plešivcu. 


 

zaselek Pusta Gora

 

Z izvajanjem šolstva se je v Plešivcu pričelo leta 1878 na kmetiji Repl,v letu 1896 pa je bila pozidana šolska stavba in adaptirana leta 1965. Šolo je otvoril pesnik Anton Aškerc, s šolo Plešivec pa je povezano še eno ime, Ana Lušin oz. Nuša Bregant, ljubezen Ivana Cankarja.

 Plešivec pa je najbolj zaznamovala druga svetovna vojna. Preko Plešivca in Graške Gore so vodile partizanske poti, eden izmed velikih dogodkov pa je predstavljal prihod XIV. divizije

Po letu 1954 se je v Plešivcu pričelo z hitrejšim razvojem. V tem letu so dobili vsi krajani električno energijo, kar je bilo takrat za kraj kot je Plešivec, ki je zelo raztegnjena KS, velika pridobitev. V letu 1965 je bila končno speljana tudi cesta do vasi Plešivec. Do takrat je bila vas povezana z dolino s slabo kolovozno pot, katera je bila neprimerna tudi za volovske vprege. Z izgradnjo ceste pa se je pričel hitrejši razvoj kraja. Zgrajen je bil vaški vodovod, adaptirana šola, urejati pa so se pričeli tudi drugi cestni odseki (Sopota, Velunja).