Kulturno društvo Ivan Cankar Plešivec


Kulturno društvo Ivan Cankar Plešivec je nastalo leta 1975, ko je Alojz Klančnik (idejni vodja, začetnik društva) in nekaj njegovih somišljenikov prišlo na dan z idejo o organizaciji srečanja ansamblov. Ideja je prerasla v tradicionalno srečanje, ki pa se s pomočjo soorganizatorjev in sponzorjev Našega časa in Radia Velenje, sicer pod drugim okriljem, organizira še danes. KD je poleg srečanj ansamblom začelo organizirati še srečanje harmonikarjev (zadnjo nedeljo v mesecu decembru), svoj čas pa so se uprizarjale tudi gledališke igre kot so »Komedija v komediji«, »Marjana Marica«, ipd.

Leta 1997 je KD organiziralo 1. razvedrilni pohod – »Spoznajmo Plešivec«. Vsega skupaj je bilo s strani društva organiziranih 5 pohodov, pri čemer se je 1. pohoda udeležilo kar 68 pohodnikov. Izvedbe in organizacije pohodov je kasneje prevzela Krajevna skupnost, od ustanovitve dalje pa še Športno društvo Plešivec.

V letu 2015 se je KD nekoliko prevetrilo ter zamenjalo predsedstvo in izvršni odbor.

Junij 2016 je bil poseben mesec za KD, saj smo 11. 6. 2016 praznovali 40 let delovanja društva. Sicer bi morali to obletnico praznovati že leto prej, a ker jo je ob ustanovitvi zagodla administracija in formalnosti, je bilo društvo uradno - "na papirju" ustanovljeno leto kasneje, torej 1976 leta.
SEKCIJE KD IVAN CANKAR PLEŠIVEC

"Sveti Trije kralji"
Ena izmed sekcij KD so »Sv. Trije kralji«, ki vsako leto v noči iz 5. na 6. januar »koledajo« po Plešivcu. Iz nabirke se nato organizira »Klobasarija«, na katero so vabljeni krajani, ki so jih kralji obiskali."Pust Plešivški"
Kulturno društvo že precej let izdeluje tudi »Pust-a Plešivškega«, tako imenovanega »Plešivškega Pepija«, se z vozom in maskami udeležuje Šoštanjskega in Velenjskega pustnega karnevala in izvaja pokop pusta."Mešani pevski zbor KD Ivan Cankar Plešivec"
V okviru KD Ivan Cankar deluje tudi mešani pevski zbor.

Zbor trenutno sestavlja 10 članov, vodi pa ga Andrej Fišer. Deluje od leta 1981, sprva pod vodstvom Andreja Pačnika.

Enkrat tedensko se dobijo na vajah v plešivški šoli. 
Pevci s svojim petjem radi popestrijo razne prireditve v kraju in bližnji okolici ter nedeljska bogoslužja tako v plešivški cerkvi kot drugod.

Pevci KD Ivan Cankar

Z veseljem pa se odzovejo tudi drugim povabilom (srečanje zborov v Šentilju, revija pevskih zborov v Velenju).Pod dogodke v domeni KUD-a spadata še obisk Miklavža po domehod leta 2012 dalje Miklavžev sejem ter tradicionalno srečanje harmonikarjev.