Krajevna organizacija Rdečega Križa PlešivecKrajevno organizacijo Rdečega Križa v Plešivcu je vrsto let vodila Marija Škorjanc, v letu 2015 pa je Odbor RK Plešivec izvolil novo predsednico Damjano Auberšek.

Skupaj s člani odbora (9 članov) pripravijo v mesecu decembru srečanje za krajane nad 70 let, katere tudi skromno obdarijo. Tiste starostnike, ki se srečanja ne morejo udeležiti, pa v prazničnih dneh obiščejo na domu.

Rdeči Križ Plešivec

Preko leta skrbijo za razdelitev prehrambnih paketov med pomoči potrebne, obveščajo o krvodajalskih akcijah ter organizirajo meritve krvnega tlaka, holesterola in sladkorja za vse krajane Plešivca.