• FILE_CB94AC-630F4D-E2467C-2F1D47-CB530B-82FE7C.jpg

    DOBRODOŠLI

    KS Paka Pri Velenju

Dobrodošli

Krajevna skupnost Paka pri Velenju

Predsednica Sveta Krajevne skupnosti Paka pri Velenju:
Alenka Resman
 
Člani Sveta krajevne skupnosti:
Jani Kotnik
Iztok Florjančič
Tanja Holešek
Franc Rednak
mag. Aleš Lamot
Branko Vodovnčnik
(mandatno obdobje 2018 do 2022)


Obiščite nas na FACEBOOK strani.

Pobude in predloge lahko oddate tudi na tej strani: https://pobude.velenje.si/