Kork MČ LB Vzhod

korkNa pobudo članice Sveta MČ LB Vzhod Velenje Biserke POZNIČ je bil marca 2012 v mestni četrti levi breg vzhod ustanovljen KRAJEVNI ODBOR RDEČEGA KRIŽA. V KORK se vključujejo prebivalci Kardeljevega  trga in Stantetove ulice. KORK  deluje v prostorih mestne četrti. Predsednica je postala Biserka Poznič. KORK šteje trenutno 83 članov. Za delovanje KORK-a prispevajo člani letno članarino ki znaša  5,00 €, pomagajo pa tudi donatorji. Sredstva je KORK namenili za nakup aparatov za merjenje holesterola, krvnega sladkorja, krvnega  tlaka, lističev za meritve, ki predstavljalo precejšen strošek.

KORK organizira tudi različna predavanja. Skupaj z Svetom MČ LB Vzhod Velenje in DU Šalek pripravimo vsako leto srečanje krajanov starih nad 70 let. 

KORK v MČ LB Vzhod je bil ustanovljen z namenom, da bi se stanovalci tega strnjenega naselja čim bolj povezali in da bi med seboj lažje prepoznali tiste, ki so pomoči potrebni.
Sodelovanje z območno organizacijo Rdečega križa Velenje je takoj zelo dobro steklo. Upamo, da bo število članov še poraslo, da bodo naše akcije bolj odmevne in dobro obiskane.

Predsednica KORK- a:
Biserka POZNIČ