Novice/obvestila

V Velenju številne aktivnosti, ki izboljšujejo življenje invalidov

0 Komentarji
229
20-04-2021

V Velenju številne aktivnosti, ki izboljšujejo življenje invalidov

Svetnice in svetniki so na današnji seji Sveta Mestne občine Velenje prisluhnili Poročilu o izvajanju programa za izboljšanje življenja invalidov v naši občini za lansko leto, ki ga je predstavil predsednik Sveta za invalide v Mestni občini Velenje Drago Kolar. Mestna občina Velenje je že vse od leta 2004 Občina po meri invalidov in tako načrtno razvijamo, spodbujamo in realiziramo dejavnosti ter ukrepe, ki pomembno prispevajo k večji kakovosti življenja invalidov in njihovih družin, ustvarjamo možnosti za njihovo socialno vključenost in za aktivno udeležbo v družbenem življenju občine z namenom udejanjanja pravic človeka in državljana, kar dokazujejo tudi poročila različnih lokalnih podjetij in institucij, ki so bila danes predstavljena in jih najdete na občinski spletni strani. Podobnim ciljem bomo sledili tudi v prihodnje.

Strateški dokument Mestne občine Velenje za uresničevanje skupne naloge zagotavljanja dostopnosti grajenega okolja, javnih prevozov, informacij ter raznovrstnih storitev in programov invalidnim osebam smo naslovili Program za izboljšanje življenja invalidov v Mestni občini Velenje. Trenutno je v veljavi program za obdobje 2018–2021. S programom nadaljujemo z uspešno in ustaljeno prakso sistematičnega načrtovanja ukrepov na področju zagotavljanja dostopnosti. Program vsebuje nabor ukrepov, katerih nosilci so organi naše občine ter posamezni javni zavodi, podjetja, društva in ostale institucije v lokalni skupnosti. Ukrepi so oblikovani bodisi kot njihove redne naloge (ki jih ti izvajajo kot zakonsko obvezo ali v okviru osnovnega poslanstva oziroma dejavnosti), bodisi kot ukrepi projektne narave (enkratna izvedba).

S projektom Občina po meri invalidov želimo izboljšati obveščanje in osveščanje občanov o položaju, pravicah in potrebah invalidov, njihovem uveljavljanju kot neodvisnih državljanov in integraciji v vsa dogajanja v občini (konference, okrogle mize, info točka, osveščanje otrok v OŠ…), zagotoviti pogoje za vključevanje invalidov v procese odločanja na občinski ravni, na področjih, ki so za invalide pomembni (Aktivi delovnih invalidov), razvijati podporno okolje, službe, programe, ki omogočajo čim bolj  neodvisno življenje invalidov in poudarjanje njihovih sposobnosti (zaposlovanje invalidov, pomoč na domu, izvajanje programov Zdravstvenega doma Velenje, zaposlitvena rehabilitacija invalidov, socialna vključenost invalidov, brezplačni obiski prireditev za invalide), odpraviti ovire, ki onemogočajo ali otežujejo neodvisno življenje invalidov (ureditev dostopov – klančin, označitev parkirnih mest, ureditev dvigal za invalide, namestitve stopniščnih vzpenjalcev, bankomati za slepe in slabovidne, Lokalc za invalide) in omogočati dodelitev ali zamenjava stanovanj invalidom, brezplačno koriščenje dvoran, sofinanciranje programov invalidskim društvom in sofinanciranje javnih del.

S projektom Občina po meri invalidov dajemo velik poudarek invalidom, saj se zavedamo njihovega pomena vključenosti v družbo. Poleg njihove varnosti in zdravja skrbimo tudi za to, da sodelujejo pri kreiranju socialnega in kulturnega življenja naše lokalne skupnosti. Vsako leto izvedemo številne dogodke, aktivnosti in ukrepe za izboljšanje življenja invalidov, v lanskem letu smo bili zaradi epidemije pri tem zelo omejeni, a verjamemo, da bo situacija kmalu boljša in bomo lahko podobne aktivnosti ponovno izvajali.

https://www.velenje.si/obvestila-za-obcane/2021/04/11152-V-Velenju-stevilne-aktivnosti-ki-izboljsujejo-zivljenje-invalidov


Prijazen pozdrav
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

0.0
Zadnja posodobitev: -/-
Sorodne Novice: V petek v Velenju koleščkamo V Velenju prilagojeni v obdobju do 11. aprila Vandalizem na trim stezi v Velenju ostro obsojamo COVID ambulanta v Velenju
ki izboljšujejo življenje invalidov V Velenju številne aktivnosti

Brez komentarjev...

Komentirajte

Vaš e-naslov ne bo objavljen..