KULTURA

Kulturno prosvetno društvo Bevče ohranja kulturne in tradicionalne običaje v kraju.
Med take dejavnosti spada izdelava adventnih venčkov.
Obenem na vsek krajevnih prireditvah sodelujejo s kulturnim programom.